Regulamin toplisty Lista najlepszych psich stron

 1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
 2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
 3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
 4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
 5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
 6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
 7. W rankingu mogą brać udział tylko strony o tematyce "zwierzęcej".
 8. Ranking resetowany jest ostatniego dnia miesiąca, lub pierwszego dnia miesiąca następnego.
 9. Każdy serwis biorący udział w rankingu zobowiązany jest do wstawienia na stronę zgłoszoną odpowiedniego znaczka, przy pomocy którego można oddawać głosy na stronę.
 10. Znaczek do głosowania należy zamieścić na stronie w ciągu 7 dni.
 11. Jakiekolwiek próby nieuczciwego zwiększania ilości głosów powodują natychmiastowe wykreślenie strony z rankingu.
 12. Strona raz zgłoszona do rankingu pozostaje w nim na stałe, dopóki nie usunie znaczka służącego do głosowania.
 13. Na stronę nominowaną może głosować każdy internauta.
 14. Na stronę nominowaną może oddawać głosy co 24 godziny.
 15. Niedozwolone jest zamieszczanie znaczka do głosowania na innej stronie niż strona nominowana.
 16. Za nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych punktów wymienionych powyżej strona może być usunięta z rankingu bez ostrzeżenia.
 17. Pod koniec każdego miesiąca są wykasowywane strony, które nie umieściły znaczka nominacji.
 18. Dla serwisu, który znajdzie się na pierwszym miejscu w dniu resetu rankingu przysługuje prawo posługiwania się znaczkiem: "Witryna miesiąca"
 19. Serwis strony hodowli psów nie odpowiada za treści prezentowane na nominowanych stronach.
Strona główna toplisty